Corporate Identity

Pierwszym etapem powstawania wszystkich największych, a tym samym najbardziej rozpoznawalnych marek jest stworzenie systemu identyfikacji wizualnej.

W oparciu o podstawowe cechy produktu i po dokładnym przeanalizowaniu rynku i branży, staramy się stworzyć unikatowe CI, które będzie się wyróżniać na tle konkurencji.

Proces, podczas którego powstają wizualne aspekty – logo, claim, a także kształtuje się zarys strategii marketingowej, wymaga pełnowymiarowego skoncentrowania się na wszystkich elementach, które w sposób obrazowy będą identyfikować markę.

Identyfikacja wizualna dla CEDET
Identyfikacja wizualna dla CEDET